Care sunt categoriile de cadastre de specialitate?

Cadastrele de specialitate sunt niste subcategorii ale cadastrului general care au rolul de a inventaria si evidenta in mod sistematic, tehnic si economci toate bunurile imobiliare care fac parte dintr-un domeniu specific de activitate. Se urmareste prin acestea obtinerea unei viziuni exacte asupra situatiei la zi si determinarea unei metode de utilizare rationale.

Acestea sunt categoriile de cadastre de specialitate:

Cadastrul agricol

Cadastrul agricol se ocupa cu tinerea in evidenta si inventarierea sistematic a tuturor terenurilor agricole care exista in tara. Acestea sunt impartite pe subcategorii in functie de tipul de folosinta si de natura solului. Se identifica detalii precum natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clase de calitate, venitul net.

Cadastrul forestier

Cadastrul forestier are rolul de a tine evidenta si de a inventaria in mod sistematic intreg fondul forestier national si toate amenajamentele silvice existente. Cele mai importante detalii specificate sunt: suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei lemnoase, precum si informatii referitoare la sol, relief si clima. Acest tip de cadastru de specialitate intra in responsabilitatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si are ca rol mentinerea unei utilizari rationale a padurilor din tara.

Cadastrul apelor

Cadastrul apelor se ocupa cu tinerea in evidenta si inventarierea sistemica a tuturor terenurilor care sun acoperite de ape sau stuf. De asemenea, include detalii despre instalatiile si sistemele care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, calitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii, precum si conditiile de relief si clima. Acest tip de cadastru de specialitate este realizat sub conducerea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Se incearca evidentierea atat calitativ, cat si cantitativ a tuturor apelor si lucrarilor de protectie a acestora.

Cadastrul fondului imobiliar

Cadastrul fondului imobiliar are rolul de a tine evidenta si de a inventaria toate corpurile de proprietate de pe teritoriul tarii. In detaliile inscrise in cadastru se specifica materialele utilizate la constructie, folosinta constructiilor, structura de baza, regimul de inaltime, tipul de fundatie, suprafata, dar si starea actuala. Procesele si operatiunile ce apartin de cadastrul fondului imobiliar sunt executate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Cadastrul retelelor edilitare

Cadastrul retelelor edilitarea urmareste inventarierea si tinerea in evidenta a tuturor retelelor de utilitati publice: apa,canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonie si a instalatiilor care le deservesc, informeaza un profesionist in cadastru Piatra Neamt. Se specifica locul de amplasare, traseele parcurse, dimensiunile constructiilor, parametrii tehnici actuali, materialele folosite la construire si starea in care se afla retelele.

Cadastrul terenurilor cu destinatie speciala

Cadastrul terenurilor cu destinatie speciala este intocmit de catre institutiile de stats sau de catre entitatile comerciale mari, cum ar fi: mari detinatori de terenuri, ministere, departamente, regii autonome societati comerciale,etc. Cateva exemple dintre acestea sunt:

  • Cadastrul cailor ferate – se ocupa cu evidenta si inventarierea terenurilor,constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;
  • Cadastrul drumurilor – se ocupa cu evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei de drumuri;
  • Cadastrul porturilor – se ocupa cu evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, relelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice, care deservesc unitatile portuare;
  • Cadastrul aeroporturilor, Cadastrul industrial, Cadastrul minier, Cadastrul energetic, Cadastrul petrolier, Cadastrul monumentelor istorice, Cadastrul militar,etc.

Evidentele cadastrale specifice pot fi organizate si de detinatorii mari de proprietati funciare cu conditia sa utilizeze ca si date de baza doar ceea ce este prevazut in cadastrul general.

Leave a Comment